Betingelser for PrivateTrust.dk

Nedenstående betingelser gælder for alle der bruger PrivateTrust.dk.

 

Accept af vore betingelser.

Anvendelse af PrivateTrust online tjenesten er samtidigt ensbetydende med accept af nedenstående betingelser.

 

PrivateTrusts formål.

Formålet med hjemmesiden er, at give private personer en form for køber / sælger tillid via Internettet. Grundlaget er private handler f. eks i gennem Den blå avis, gul og gratis, Internet fora mv. Private handler er oftest forbundet med en vis risiko, da køber og sælger oftest aldrig har mødt hinanden andre steder end via Internettet. Med de offentlige oplysninger som kan læses på PrivateTrust.dk, kan den kommende køber eller sælger derfor danne sig et indtryk af, om hvorvidt man ønsker eller tør, at indgå en privat handel med modparten.

 

Informationerne på PrivateTrust.dk.

Information på denne hjemmeside offentliggøres uden nogen udtrykkelig garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Dansk Informations Service indestår som ejer af privateTrust.dk og er endvidere til enhver tid, berettiget til at ændre indholdet af hjemmesiden uden varsling.

 

Data indsamling.

PrivateTrust.dk indhenter navne, adresser og telefonnumre fra offentlige telefonbøger og teleoperatører. Privatpersoner kan få rettet eller fjerne personfølsomme oplysninger som vedrører dem selv, ved at kontakte Dansk Informations Service via vores kontakt formular. De oplysninger som privatpersoner selv skriver på PrivateTrust.dk anses for korrekte gældende oplysninger og publiceres efter vores accept på privateTrust.dk.
Såfremt en privat bruger mener at nogle oplysning på PrivateTrust.dk er personligt krænkende, direkte urelevant for hjemmesidens eksistens, eller på anden måde uegnet for publicering, kan oplysningen anmeldes via e-mail og vi vil da vurdere sagen. Det er dog kun Dansk Informations Service, som endeligt stillingstager der kan beslutte hvilke oplysninger som har relevans for PrivateTrust.dk.

 

Bruger indsigt.

Du har som registreret bruger på PrivateTrust.dk altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig i vores elektroniske kodebeskyttet database. Indsigten kan gives af vores dataansvarlige via en e-mail forespørgsel eller pr. brev. Vi forbeholder os dog retten til at få verificeret at du er den person der ansøges om indsigt for, i form af fremsendt billede legitimation. En fremsendt indsigt, faktureres med DDK 7,50 Kr. + moms pr påbegyndt side. Dog vil faktureringen aldrig overstige DDK 200 Kr. pr. indsigt.

 

Bruger indsigt tidsfrist.

En indsigelse fremsendes inden for 2 - 6 uger.

 

Behandling af personlige oplysninger.

Dansk Informations Service videregiver eller sælger ikke dine personlige oplysninger til 3. part. Dine informationer som er offentligt tilgængelige på hjemmesiden og / eller andre steder på Internettet, kan vi ikke garantere eller drages til ansvar for hvad bruges til.

 

Links som findes på PrivateTrust.dk.

Da en stor del af indholdet på PrivateTrust.dk er brugerforfattet, kan der på PrivateTrust.dk findes publiceret links som ikke er udgivet af PrivateTrust teamet. Disse links er uden for Dansk Informations Services ansvar.

 

Ulovligt brug og udlevering af fejlagtige oplysninger.

Vi ser meget alvorligt på al brug af PrivateTrust.dk som er eller kan være i strid med gældende lovgivning. Hos Dansk Informations Service har vi derfor etableret foranstaltninger mod brugere, der måtte foretage sådan færden. Vi forbeholder os derfor altid ret til at forhåndskontrollere, bearbejde og redigere publicerede oplysninger uden forudgående kontakt med den privatperson oplysningerne måtte vedrører.
Vi fjerner endvidere materiale som kan betragtes som uetisk, ulovlig, fornærmende, stødende eller på anden måde uegnet for publicering på PrivateTrust.dk.

 

Persondata og ytringsfrihed.

Data, indhold og materiale som forefindes på PrivateTrust.dk og måtte omhandle private personer er underlagt gældende persondatalov. Det er dit ansvar som forfatter af indholdet, at verificere de informationerne som publiceres, ikke er i strid med persondataloven. Uddybende informationer omring ytringsfrihed og persondata kan findes på datatilsynets hjemmeside.

 

Fejl og mangler.

Anmeldelse af fejl og mangler, skal ske via e-mail formularen som findes under kontakt her på hjemmesiden. Fejl og mangler vil blive afhjulpet, hvis dette kan ske uden urimelig omkostning eller ulejlighed for Dansk Informations Service.

 

Erstatningsansvar.

Dansk Informations Service kan aldrig gøres erstatnings ansvarlig for brugen af PrivateTrust.dk eller de dertil knyttede tjenester, herunder tab af indtægter, data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

 

Kopiering af indholdet på PrivateTrust.dk.

Uautoriseret kopiering af indholdet, herunder navne, tekst billeder og ligne må kun ske med forudgående tilladelse fra Dansk Informations Service. Alt kopiering som ikke er godkendt, tolkes derfor som tyveri ifølge ophavsretslovens §37.

 

Oplysninger og anmeldelser fra brugerne.

Alt materiale og information som modtages fra brugerne via hjemmesiden, vil blive anset som ikke konfidentielt materiale. Dansk Informations Service vil frit kunne anvende sådant modtaget materiale, information m.v. til publicering på PrivateTrust.dk.

Vi forbeholder os endvidere ret til frit at kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende det indsendte data til ethvert kommercielt eller ikke kommercielt brug. Brugeren som har oplyst informationerne, garanterer at have alle nødvendige rettigheder og/eller samtykker, der måtte være nødvendige for offentliggørelse af alt materialet.